Tillverkare

Om oss

 

3D Dentomed AB ® är ett snabbt expanderande, privat, omvårdnadsföretag som verkar på flera områden inom tand- och munhälsovård.

3D Dentomed AB ® arbetar med landstingsuppdrag inom den uppsökande tandvården. Detta innebär att vi erbjuder årlig munhälsobedömning för berättigade vårdtagare inom äldre- och handikappomsorgen samt utbildning av omvårdnadspersonal. 

Vi erbjuder tandläkarvård i mobila tandläkarmottagningar inom äldre- och handikappomsorgen. Vi är hittills det enda dentalföretag som med kontinuitet bedriver tandvård i mobila tandläkarmottagningar i Sverige och vi besöker ett hundratal sjukhem per år. Arbetet sker på basis av årsrevisioner och är profylaxinriktat. Våra tandhygienister och tandläkare har i Silviahemmets regi fått utbildning i att bemöta och behandla personer med olika demenssjukdomar.

Förutom våra mobila enheter har vi etablerat två tandläkarkliniker i centrala Stockholm, där vi bedriver allmän tandvård. Vi arbetar enligt kvalitetsledningssystemet Qulan, som kvalitetssäkrar hela vår operativa verksamhet.

För den som enkelt vill beställa munvårdsprodukter erbjuder vi vår webshop dentomedshop.se

HemHem

Varukorg  

(tom)

Nyheter

Inga nya produkter för tillfället